Aktuality
 
10.06.2013
Sýpka v Úhrově

Obnova střešního pláště, včetně krovů a štítů (I. Etapa)

15.05.2013
Kaple sv. Antonína Paduánského v Úhrově u Kraborovic

Obnova střešního pláště a krovů (I.etapa)

21.11.2012
Moravany - zahradní dům

Rekonstrukce střechy na zahradním domě

Sýpka v Úhrově

Obnova spočívala v rozkrytí původního dožilého střešního pláště a posouzení celé konstrukce krovu. Poté došlo k výměně napadených částí  krovů - vše v klasickém tesařském provedení (výměna některých částí, protézování,...). V některých částech se musela dozdít římsa, která vlivem dlouhodobého zatékání byla v havarijním stavu. Z větší části bylo nutno přezdít nadstřešní část štítu, včetně nahození hrubou omítkou, natažení štukem a nalepení krytiny na maltu. Došlo k nalaťovaní novými latěmi, položila se krytina (pálená - bobrovky) na sucho a hřebeny na maltu.

Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově Sýpka v Úhrově
"));