Aktuality
 
10.06.2013
Sýpka v Úhrově

Obnova střešního pláště, včetně krovů a štítů (I. Etapa)

15.05.2013
Kaple sv. Antonína Paduánského v Úhrově u Kraborovic

Obnova střešního pláště a krovů (I.etapa)

21.11.2012
Moravany - zahradní dům

Rekonstrukce střechy na zahradním domě

Politika

Firma MECOPTERA, s.r.o. podniká od počátku března roku 2010 a v rámci svých činnosti v oboru stavitelství se zaměřila na:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vyhlášením této POLITIKY se firma zavazuje zvyšovat kvalitu provedení díla v oblasti svých podnikatelských záměrů, a to v přímé návaznosti na požadavky, potřeby a očekávání svých zákazníků. Věříme, že se s tímto dokumentem plně ztotožní nejen naši obchodní partneři ale také ostatní zainteresované strany.

Vedení firmy stanovilo především:

 • Uspokojovat potřeby a očekávání našich zákazníků při účinném a efektivním plnění přijatých a dohodnutých parametrů ve všech fázích realizace provedení díla.
 • Vytvářet tak otevřenou a vstřícnou komunikaci, včetně vzájemně prospěšných vztahů s našimi zákazníky.
 • Zkvalitňovat obchodní činnost firmy se záměrem zvyšování její produktivity.
 • Vzdělávat a motivovat kmenové pracovníky k trvalému získávání potřebných znalostí v oblasti přijatého systému managementu a zvyšovat jejich odbornou úroveň.
 • Uplatňovat a aktivně rozvíjet přijatý systém managementu u všech pracovníků firmy s cílem prosazování plnění přijatých cílů a principu rozvoje firmy.
 • Zvyšovat povědomí pracovníků firmy, včetně smluvních pracovníků v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Zvyšování povědomí pracovníků v oblasti pracovního prostředí, rizika bezpečnosti práce.
 • Vybudovaný systém managamentu nadále zlepšovat, zkvalitňovat a zvyšovat jeho efektivnost.

Tento dokument je závazný pro všechny naše pracovníky a vyžaduje jejich podporu v zájmu zvyšování kvality provedení díla. Vedení firmy se zavazuje k naplňování této POLITIKY a pro ostatní pracovníky je jím příkladným vzorem. Zavazuje se rovněž k účinnému a efektivnímu plnění definovaných cílů s ohledem na:

 • platnou legislativu,
 • spolehlivost a kvalitu provedení díla,
 • požadavky bezpečnosti práce,
 • životní prostředí.
"));